Ons liggame is die tabernakel waarbinne Abba Vader vandag woon . Ons is die tempels van God. Paulus sê in 2 Kor. 6 vers 16: “Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het: Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en Ek sal hulle God wees, en hulle sal vir My 'n volk wees.”

“Sal jy vir My ‘n tabernakel in Suid-Afrika bou?

Abba Vader het die kinders van Israel gelei in ‘n wolkkolom bedags en in 'n vuurkolom in die nag. In werklikheid, het die wolkkolom ook skadu vir hulle gebring in die warm woestynson sodat hulle gedurende die dag koel gehou kon word. In die nag, wanneer die woestyn baie koud was het Abba Vader hulle gelei deur die vuurkolom as lig en ook om vir hulle hitte te gee.

Die Tabernakel is ‘n nie-winsgewende organisasie wat streef daarna om ander te leer om nader aan YHVH Elohim te beweeg in ‘n intieme verhouding waar ons Sy stem hoor en presies doen wat Hy sê. Ons streef om nougeset te wandel volgens Abba Vader se totale Woord en om Hom te verheerlik in alles wat ons doen.

Ons weet in die tabernakel was daar sewe instrumente, ‘n brandofferaltaar, ‘n waskolom, ‘n menorah, ‘n tafel met toonbrode, ‘n goue wierookaltaar, die verbondsark en die versoeningsdeksel.

Ek het altyd gedink die tabernakel is iets wat ons net in die Bybel van lees en dat dit geen dieper betekenis vir ons inhou nie. Ek het wel agtergrond oor die tabernakel bymekaar gemaak en die dieper prentjie daarvan begin verstaan voordat ons Israel toe gegaan het.