Bankbesonderhede

Ons waardeer en is dankbaar oor elke vorm van meelewing en ondersteuning.

Naam Tabernakel
Bank FNB
Rek 62832953013
Tak 210835