Ons liggame is die tabernakel waarbinne Abba Vader vandag woon. Ons is die tempels van God.

Paulus sê in 2 Kor. 6 vers 16: “Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het: Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en Ek sal hulle God wees, en hulle sal vir My 'n volk wees.”

 

 

 

 

DIE TABERNAKEL

tuisblad regs agtergrond